1 Botoa | 1520 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 1387 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 1306 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
4 Botoak | 3934 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
0 Botoak | 1146 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]